Sąd koleżeński Drukuj

 

 

 

Przewodniczący - p. Czesław Buksiński
Z-ca przewodniczącego - p. Jarosław Ruszczak
Rzecznik - p. Beata Oleniacz
Członek - p. Lilianna Chruszcz
Członek - p. Krystian Jedut
Z-ca Członka
- p. Zbigniew Bieniasz

Przemyśl 31-03-2019