Copyright 2021 - ZKWP Oddział Przemyśl

ZKwP Oddział w Przemyślu
informuje, że przyjmuje zgłoszenia na
przegląd kwalifikacyjny do hodowli.

Do przeglądu kwalifikacyjnego do hodowli należy wypełnić poniższy wniosek

WNIOSEK - kliknij
Przegląd odbędzie się 10 lipca 2021 r. (sobota)
rozpoczęcie godz. 11:00 do 15:00

Miejsce przeglądu – tereny MKS „POLONIA” 37-700 Przemyśl ul. Sanocka
Opłata za przegląd kwalifikacyjny do hodowli wynosi 580 złotych.
Warunkiem przystąpienia jest opłacona składka członkowska za 2021 r.
Na przegląd prosimy zabrać rodowód (oryginał) oraz jego kserokopię,
książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli:
Sędzia: Waldemar Federak Grupa (1)
Sędzia: Piotr Król  grupy : (2,3,4,5,6,7,8,9,10)

INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego ZKwP.
 3. Protokół przeglądu hodowlanego – zawierający dane psa, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli / nie dopuszczony do hodowli ) data i miejsce wykonania przeglądu, nazwisko i podpis sędziego, p[odpis właściciela.
 4. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy.
 5. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w paragraf 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
 6. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli, wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr. 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR par. 10 pkt. 4 ) uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych.
 7. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr.10 do regulaminu Hodowli Psów Rasowych ( muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną )

ORGANIZACJA.

 1. Przegląd hodowlany organizowany jest przez Zarząd Oddziału.
 2. Miejsce, w którym ma się odbyć przegląd musi spełniać warunki do oceny psów w statyce oraz w ruchu. Dla ras ocenianych na stole (zgodnie z załącznikiem nr. 2 do regulaminu Wystaw Psów Rasowych) organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiedni stół do oceny.
 3. Organizacja przeglądu, w tym liczba zgromadzonych psów muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami wprowadzonymi przez władze państwowe w związku z epidemią COVID-19
 4. Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych przypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale ZKwP, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.
f t g m

mt_ignore:
Prezes tel. kom. 604 412 976

e-mail admin kurasz36@poczta.onet.pl

 

Związek Kynologiczny w Polsce
- Oddział w Przemyślu  
37-700 Przemyśl,
ul. Lwowska 7a

telefon/fax  166 788 582
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

godziny pracy: wtorek 16:00-19:00
Numer konta bankowego:

74 1500 1634 1216 3005 1386 0000
Numer konta walutowego WBK PPL PP
PL 81 1090 2750 0000 0001 4424 0714