Copyright 2022 - ZKWP Oddział Przemyśl

 

Przewodnicząca - p. Radosław Parka
z-ca przewodniczącego - p. Witold Oleniacz
sekretarz - p. Krzysztof Jedut
członek - p. Ryszard Lesiak
członek - p. Krzysztof Olech
  Przemyśl 31-03-2019f t g m

mt_ignore:
Prezes tel. kom. 604 412 976

e-mail admin kurasz36@poczta.onet.pl

 

Związek Kynologiczny w Polsce
- Oddział w Przemyślu  
37-700 Przemyśl,
ul. Lwowska 7a

telefon/fax  166 788 582
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

godziny pracy: wtorek 16:00-19:00
Numer konta bankowego:

74 1500 1634 1216 3005 1386 0000