Copyright 2024 - ZKWP Oddział Przemyśl

2017 Częstochowa - Jasna Góra

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

ZKWP o Przemyśl informuje: 

 1. Przypominamy o obowiązku opłacania składek Zgodnie z Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich Związku Kynologicznego w Polsce przypominamy o terminie końcowym opłacania składek członkowskich za bieżący rok do dnia 31 grudnia. Zaleganie z płatnością składek skutkuje skreśleniem z listy członków Związku. Prosimy członków naszego Oddziału, którzy jeszcze nie opłacili składek o ich uregulowanie.
 2. & 18 pkt.2 statutu: Członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną. Warunkiem uczestnictwa w wystawach i imprezach kynologicznych jest opłacenie składki członkowskiej. Należy pamiętać również o obowiązku opłacenia wystawy za zgłoszonego i umieszczonego w katalogu psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony na wystawę czy też nie.
 3. Informujemy, że ze strony internetowej Oddziału zostaną usunięte informacje o hodowlach, reproduktorach i szczeniętach należących do osób, które zalegają ze składkami.
 4. 2011 Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych dotyczące zasad znakowania psów (tatuowanie lub czipowanie). Hodowcy daje się możliwość wyboru znakowania szczeniąt, jednak decyzja musi dotyczyć całego miotu (cały miot tatuowany lub czipowany). Czipowanie jako zabieg musi być wykonane przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu i być potwierdzone w załączniku nr 4 podpisem i pieczątką. Nowa wersja dostępna jest w zakładce REGULAMINY
 5. 2012 CHIPOWANIE SZCZENIĄT Hodowcy, którzy chcą chipować szczenięta mogą pobrać druk by potwierdzić u weterynarza wykonanie chipowania psów. Druk ten jest dostępny w Oddziale.
 6. Na przegląd miotu i odbiór metryk należy przyjść z rodowodem suki, ponieważ Uchwałą Zarządu Głównego miot należy wpisać do rodowodu suki.
 7. 07.11.2011 KOMUNIKAT ZG ZKwP W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:
  1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
  2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.
 8. W związku z wieloma zapytaniami członków ZKwP informujemy, że obowiązuje zakaz wystawiania psów na wystawach, pokazach itp. organizowanych przez stowarzyszenia, organizacje NIE ZRZESZONE W FCI. Obowiązuje także zakaz przynależności członka Związku Kynologicznego w Polsce do jakiejkolwiek innej organizacji i stowarzyszenia nie będącego członkiem FCI.
 9. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
 10. Przeglądy miotów w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
 11. Opłacanie składek członkowskich za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku.

30 lat ZKWP Oddział Przemyśl

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...  


2015-05-09 - Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

f t g m

mt_ignore:
Prezes tel. kom. 604 412 976

e-mail admin kurasz36@poczta.onet.pl

 

Związek Kynologiczny w Polsce
- Oddział w Przemyślu  
37-700 Przemyśl,
ul. Lwowska 7a

telefon/fax  166 788 582
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

godziny pracy: wtorek 16:00-19:00
Numer konta bankowego:

74 1500 1634 1216 3005 1386 0000