Copyright 2020 - ZKWP Oddział Przemyśl

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,
III Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich
zaplanowana na dzień 8 sierpnia 2020 r,
oraz I Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
zaplanowana na dzień 12-13 września 2020 r.
zostają odwołane.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonane za przesłane zgłoszenia zostaną zwrócone na konto wpłacających.

UWAGA !!!

Testy psychiczne przegląd hodowlany oraz przegląd kwalifikacyjny do hodowli.

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na testy psychiczne dla wszystkich ras, przegląd hodowlany dla Owczarków Niemieckich, egzaminy BH, PT
oraz przegląd kwalifikacyjny do hodowli.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail, w tytule prosimy wpisać datę tj. 08 08.2020 r. oraz w jakiej konkurencji dany pies będzie brał udział.

Do przeglądu kwalifikacyjnego do hodowli należy wypełnić poniższy

WNIOSEK - kliknij

Przegląd odbędzie się 8 sierpnia 2020 r. od godziny 11:00
na Stadionie MKS „POLONIA” ul. Sanocka.

Opłata za BH, PT wynosi 80 złotych

Opłata za przegląd hodowlany O.N. w tym testy wynosi 100 złotych

Opłata za przegląd kwalifikacyjny do hodowli wynosi 580 złotych.

Warunkiem przystąpienia jest opłacona składka składka członkowska.

Godzina 11.00 !!! Sędzia : Leszek Salamon ( egzamin BH, PT, przegląd hodowlany w tym testy dla Owczarków niemieckich, oraz testy dla wszystkich ras ).

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli :

Godzina 11.00 !!! Sędzia : Piotr Król ( grupy 2,9 )
Godzina 12.00 !!! Sędzia : Izabella Krasowska-Salamon (grupy 5,6,7,8 )
Godzina 13.00 !!! Sędzia : Leszek Salamon ( Grupy 1,3,4,10 )

 

INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego ZKwP.
 3. Protokół przeglądu hodowlanego – zawierający dane psa, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli / nie dopuszczony do hodowli ) data i miejsce wykonania przeglądu, nazwisko i podpis sędziego, p[odpis właściciela.
 4. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy.
 5. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w paragraf 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
 6. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli, wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr. 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR par. 10 pkt. 4 ) uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych.
 7. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr.10 do regulaminu Hodowli Psów Rasowych ( muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną )

ORGANIZACJA.

 1. Przegląd hodowlany organizowany jest przez Zarząd Oddziału.
 2. Miejsce, w którym ma się odbyć przegląd musi spełniać warunki do oceny psów w statyce oraz w ruchu. Dla ras ocenianych na stole (zgodnie z załącznikiem nr. 2 do regulaminu Wystaw Psów Rasowych) organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiedni stół do oceny.
 3. Organizacja przeglądu, w tym liczba zgromadzonych psów muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami wprowadzonymi przez władze państwowe w związku z epidemią COVID-19
 4. Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych przypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale ZKwP, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.
f t g m

mt_ignore:
Prezes tel. kom. 604 412 976

e-mail admin kurasz36@poczta.onet.pl

 

Związek Kynologiczny w Polsce
- Oddział w Przemyślu  
37-700 Przemyśl,
ul. Lwowska 7a

telefon/fax  166 788 582
e-mail: zkwpoprzemysl@op.pl

godziny pracy: wtorek 16:00-19:00
Numer konta bankowego:

74 1500 1634 1216 3005 1386 0000
Numer konta walutowego WBK PPL PP
PL 81 1090 2750 0000 0001 4424 0714